Fröbergs verksamhet

AB John Fröberg, eller Fröbergs, är ett traditionsrikt familjeföretag. Vi är specialister på kundanpassade kontorsprodukter som skräddarsys med modern teknik. Det egentillverkade sortimentet kompletteras med handelsvaror.

Med kundanpassade kontorsvaror menar vi allt du har på ditt kontor med ditt företags namn och logotyp på - stämplar, visitkort, flaggor, skyltar, namnbrickor, brevpapper, etiketter etc. Vi säljer via postorder och Internet direkt till slutkund utan några mellanhänder. Istället för att lämna rabatter till återförsäljare kan vi ge lägre priser till kunderna.

Vår strävan är att vara ett litet trivsamt, effektivt och toppmodernt familjeföretag med traditioner som ger sina kunder det som alltid gett framgång i affärslivet: bra varor, konkurrenskraftiga priser, snabb service och ett trevligt bemötande!

 

Fröbergs historia

1879 grundade John Fröberg från Finspång Sveriges första postorderhandel. Fröbergs gjorde succé med försäljning av bland annat stämplar och visitkort per post. Sortimentet kom att kompletteras med andra "korta varor" såsom gratulationskort, rakknivar, hängslen, luktvatten - ja snart sagt alla tänkbara föremål som var tillräckligt lätta för att kunna skickas med post. På så sätt fick människor på landsorten tillgång till varor som tidigare enbart varit förunnat storstadsbor. Alla produkter presenterades i Fröbergskatalogen som näst efter bibeln var den mest lästa boken i de svenska hemmen.

John Fröberg var en föregångsman inom svensk affärsverksamhet. Inte nog med att han grundade Sveriges första postorderföretag och Sveriges första stämpelfabrik. Han insåg tidigt vikten av annonsering och Fröbergs var i början på seklet Sveriges störste annonsör. John Fröberg skrev i firmans kataloger om sina affärsprinciper.

  1. Med kvalitet å mina varor inte bara behåller jag mina kunder utan vinner ständigt fler.
  2. Loven är bra men hållen är bättre. Loven är min reklam och mina kataloger, hållen är mina produkter och prompta och ferma expedition. Loven och hållen måste hänga ihop för att framgång ska nås!
  3. Mitt främsta kapital är mina kunder och min personal. Mina medarbetare skola vara grundligt skolade.
  4. Firman skall för sin vidare utveckling fortsätta den gamla kursen men det bör framhållas att detta givetvis innebär full anpassning till den moderna utvecklingen och fullt tillgodoseende av allmänhetens ofta inträffade behov av omväxling och nyheter.
  5. Ömsesidigt förtroende är den bästa grund på vilken firman önskar bygga vidare.

Dessa principer gäller i högsta grad än idag!

Fröbergs histororia är ett stycke svensk industri- och handelshistoria. Klicka här om du vill läsa mer om Fröbergs histora.

Klicka här om du vill se bilder på gamla Fröbergskataloger etc.

 Kontakta en säljare
Klicka på namnet eller ring!

Elin  0122-861 01
Stämplar, Namnbrickor

Patrik   0122-861 10
Planeringstavlor, Nyckelskåp

Thomas  0122-861 08
Stämpelur & Tidsystem

Anncha  0122-861 14
Skyltar, Flaggor, Profil, Packtejp, Trycksaker