Tidur & kalkylur

Amano Pix 200
PIX 200 stämplar på höger eller vänster sida, antingen på färdiga stämpelkort eller på egna dokument, t ex arbetsordrar.

Bra bl a för tidsstämpling av jobb eller projekt. Kan också användas som ankomststämpel. Skriver år, mån, dag, klockslag + ev. text i valfri ordning. Tiden skrivs ut i timmar, minuter, sekunder alt. 1/10 eller 1/100 av timme. Pagineringsverk med 8 eller 6 siffror och repetivitet 1-9. Eget avtryck kan inprogrammeras.

Automatisk ändring till rätt datum och tid vid månadsskifte, skottår och sommar/vintertid.

Minnesbackup för strömavbrott. Möjlighet till rastsignaler.
3 490:-
Amano NS
Enkel placering av stämpelavtrycket. Ett orange streck, som markerar stämpelpositionen, syns genom fönstret på fronten.

Maskinen hanterar paginering, datering samt egen text. Två av varandra oberoende avtryck kan inprogrammeras.

Upp till 8 siffror i nummerserien. Nollställning kan ske automatiskt vid nytt dygn. Samma nummer kan repeteras upp till 9 ggr innan växling. Max avtrycksbredd 50 mm.

Karbongenomslag upp till 6 papper. Svart färgband standard. Rött, blått och grönt finns som extra tillbehör.

Kontakta oss för pris.Kontakta en säljare
Klicka på namnet eller ring!

Elin  0122-861 01
Stämplar, Namnbrickor

Patrik   0122-861 10
Planeringstavlor, Nyckelskåp

Thomas  0122-861 08
Stämpelur & Tidsystem

Anncha  0122-861 14
Skyltar, Flaggor, Profil, Packtejp, Trycksaker